Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć

4.09.2023

I semestr

4.09.2023 – 19.01.2024 

II semestr

22.01.2024 – 21.06.2024 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2023

Termin wystawienia ocen  śródrocznych

12.01.2024

Ferie zimowe

12.02-25.02.2024

Rada klasyfikacyjna

16.01.2024

Rada podsumowująca 

30.01.2024

Rekolekcje 

marzec 2024 

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 - 2.04.2024

Egzamin ósmoklasisty 

14-16.05.2024 

Termin wystawienia propozycji ocen 

03.06.2024

Rocznica umieszczenia tablicy pamiątkowej na murach szkoły

8.06.2024

Termin wystawienia ocen ostatecznych 

13.06.2024 

Rada klasyfikacyjna

17.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 października (piątek)

14,15,16 maja – trzy dni egzaminu ósmoklasisty (kl. 1-7 SP)

2 maja (czwartek)

31 maja – piątek po Bożym Ciele

3 czerwca szkolny Dzień Dziecka

17 czerwca – rada klasyfikacyjna


  Terminy zebrań i konsultacji

6.09.2023 (śr.) godz. 17.00 KLASY 1-3

7.09. 2023 (czw.) godz.17.00 KLASY 4-6

6.09.2023 (śr.) godz. 17.30 KLASY 7

Zebrania: 13.11.2023 pn., godz. 17.00 - klasy 1-3

Zebrania + konsultacje: 14.11.2023 wt.;

zebrania: 4-6 – g. 17.00, 7-8 SP– godz. 17.30;

konsultacje dla 4-6 SP – od 17.30 do 18; dla kl.7-8 od 18.00 do 19.00

Zebrania: 22.01.2024 pon. 1-3 SP 17.00

22.01.2024: Spotkanie dot. IPET kl.1-8, g. 16

23.01.2024 wt. 4-6 SP 16.30, Kl. 7-8, g. 17.30

Zebrania i konsultacje w II półroczu:

Zebrania i konsultacje:

25.03. 1-3 SP 17.00

26.03. 4-6 SP – g. 17.00, 7-8 SP- g.17.30

konsultacje dla 4-6SP – od 17.30-18.00; dla 7-8 SP od 18.00 do 19.00

Zebrania :

04.06 - zebranie z rodzicami uczniów klas 1-3 SP, godz. 17.00

28.05 – konsultacje z rodzicami klas 4-8 SP od godz. 17.00 do 18.30

28.05 - Spotkanie dot. IPET – g. 16.00 – 17.00

 Godziny dostępności nauczycieli