KIERMASZ ROŚLIN DONICZKOWYCH

Klasa 1a przygotowała kiermasz roślin doniczkowych, z którego dochód przeznaczy na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt za pośrednictwem WWF Polska. Dzieci samodzielnie pozyskiwały sadzonki kwiatów, które następnie sadziły i pielęgnowały, przygotowując je do sprzedaży. Stworzyły plakaty i hasła reklamowe oraz ulotki informacyjne na temat pielęgnacji poszczególnych roślin doniczkowych. Kiermasz odbył się 16 maja i przyciągnął wielu miłośników zarówno zieleni w doniczkach, jak i dzikich zwierząt. Uczniowie sprzedali w kwiatowym kramiku wszystkie wyhodowane kwiatki - 160 sztuk.

Do przygotowania projektu dzieci wykorzystały dostępne materiały z odzysku i łatwe do recyklingu np. stare doniczki, w których już wcześniej rosły kwiatki, sznurek lniany oraz szary papier z recyklingu, który otrzymały od jednego z nauczycieli jako resztę pozostałą po remoncie. Projekt uznajemy za bardzo udany. Dochód ze sprzedaży w wysokości ponad 1000 zł zostanie w całości wpłacony na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. 

kiermaszk231 kiermaszk234

kiermaszk237 kiermaszk238

  kiermaszk233 kiermaszk235

kiermaszk236 kiermaszk239

kiermaszk2310 kiermaszk2311

Zdjęcia: Mateusz Białczyk

 

"OCALIMY ŚWIAT" - zaproszenie na kiermasz roślin doniczkowych 

Klasa 1a przez cały bieżący rok szkolny bierze udział w ogólnopolskim programie Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom pod nazwą "Ocalimy świat". Od początku trwania programu dzieci słuchały opowiadań o ochronie klimatu oraz poznawały sposoby na prowadzenie bardziej zrównoważonego życia. Ostatnim etapem całorocznego programu jest stworzenie uczniowskiego projektu ekologicznego. Klasa 1a zdecydowała się na przygotowanie kiermaszu roślin doniczkowych, z którego dochód przeznaczy na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt za pośrednictwem WWF Polska. Dzieci samodzielnie pozyskiwały sadzonki kwiatów, które następnie sadziły i pielęgnowały, przygotowując je do sprzedaży podczas kiermaszu. Stworzyły również plakaty i hasła reklamowe oraz ulotki informacyjne na temat pielęgnacji poszczególnych roślin doniczkowych. W dniach 16-17 maja w wyznaczonych godzinach, będą sprzedawały wyhodowane kwiatki w "Kwiatowym kramiku" na terenie szkoły. Do przygotowania projektu dzieci wykorzystały dostępne materiały z odzysku i recyklingowane.

kiermaszroslin235 kiermaszroslin233 kiermaszroslin234 

kiermaszroslin231 kiermaszroslin236

kiermaszroslin232

W bieżącym roku szkolnym klasy młodsze (1a, 1c i 2b) włączyły się w  realizację ogólnopolskiego projektu "Ocalimy świat - ekoprogram z charakterem", którego inicjatorem jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom, a  współtwórcą Fundacja WWF Polska. Projekt zakłada zapoznanie uczestników z ważnymi problemami ekologicznymi oraz kształtowanie ich postaw moralnych, takich jak odpowiedzialność, szacunek, solidarność, godność i in. w oparciu o odpowiednio dobraną literaturę oraz przygotowane scenariusze zajęć. Dzieci będą uczestniczyły w specjalnie dedykowanych zajęciach oraz webinarach, a nauczyciele w szkoleniach i spotkaniach on line służących wymianie doświadczeń między edukatorami. Fundacja ABCXXI przekazała szkole nieodpłatnie lektury, w oparciu o które program będzie realizowany.

ocalimyswiat22

 

W ramach współpracy z Fundacją ABC XXI klasy 1a, 1c oraz 2b uczestniczą w programie edukacyjnym wdrażającym do odpowiedzialnego myślenia o Ziemi i jej zasobach w oparciu o lektury przygotowane przez Fundację ABC XXI oraz WWF Polska. W grudniu dzieci zapoznały się z opowiadaniem „W Pelagii” mówiącym o problemie nieodpowiedzialnych zachowań człowieka, jakim jest np. zaśmiecanie lasów. Zapoznały się z pojęciem segregacji śmieci, recyklingu i upcyklingu oraz wykonały zimowe prace plastyczne z odpadów. Uczyły się przy okazji pracy w grupach oraz ekonomicznego wykorzystania zgromadzonych materiałów plastycznych, tak by nie generować dużej ilości odpadów. 

ocalimy231 ocalimy232 ocalimy234

ocalimy233

W kolejnej odsłonie działań projektowych „Ocalimy świat” uczniowie wysłuchali opowiadania Rafała Witka „Miś niepolarny” ze zbioru opowiadań o tym samym tytule. Tym razem dzieci miały okazję poznać wiele ciekawostek dotyczących niedźwiedzi polarnych i warunków potrzebnych im do życia. Dowiedziały się również, czym jest zmiana klimatu i jakie są jej przyczyny. Ćwiczenie z gazetami imitującymi topniejące lodowe kry, było z jednej strony wesołą zabawą, ale z drugiej uświadamiało w jak trudnej sytuacji znajdują się zwierzęta, których środowisko życia wciąż kurczy się, a zasoby wody i pokarmu stale maleją. Uczniowie klasy 1a przygotowali wystawę dotyczącą zagrożonych gatunków zwierząt oraz wystawę o niedźwiedziach polarnych. Klasa 2b wykonała prace plastyczne ukazujące niedźwiedzie na tle zorzy polarnej. Dodatkowo dzieci z klasy 1a podczas ferii zimowych wykonały wraz z rodzicami zdrowe słodkie przekąski „misiowe kulki mocy”. W ramach podsumowania dzieci rozwiązały quiz o niedźwiedziach polarnych, z którego dowiedziały się, że skóra niedźwiedzi polarnych jest czarna, a futro w rzeczywistości wcale nie jest białe, ale przezroczyste. 

ocalimy235 ocalimy236 ocalimy237

ocalimy238 ocalimy2316

ocalimy2311 ocalimy2310 

 ocalimy2313 ocalimy239

 ocalimy2314