SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC

W marcu 2018 r. szkoła nawiązała współpracę z Polską Akcją Humanitarną. W ramach tej współpracy realizowane są zajęcia z zakresu edukacji globalnej. Uczniowie i uczennice zapoznają się z wybranymi problemami współczesnego świata, takimi jak globalne współzależności, zrównoważony rozwój, dostęp do edukacji, sprawiedliwy handel czy kryzysy humanitarne. Uczą się, jak  ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko i społeczność w wymiarze lokalnym i globalnym oraz jak skutecznie organizować pomoc dla osób, które ucierpiały z powodu katastrofy naturalnej lub konfliktu zbrojnego.

Do tej pory zorganizowaliśmy  na terenie szkoły szereg różnorodnych akcji, m.in. „Studnia dla Południa”, „Zróbmy Pokój”, „Akcja Krytyczna Edukacja”, „Niosę Pomoc”, "Świat bez Głodu”. Cyklicznie bierzemy udział także w Tygodniu Edukacji Globalnej oraz obchodach Światowego Dnia Wody, a od 2020 r. w najnowszym programie PAH „Godziny wychowawcze ze światem”.

Uczniowie i uczennice z wybranych klas mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z pracownikami i wolontariuszami Polskiej Akcji Humanitarnej, tworzyli gazetki, gry edukacyjne, plakaty oraz podejmowali wyzwania dotyczące różnych aspektów edukacji globalnej. W młodszych klasach zorganizowane zostały zbiórki pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych oraz na działania wodne PAH (budowę studni w Sudanie Południowym).

Szkoła, dzięki podjętym przez uczniów i nauczycieli działaniom we współpracy z PAH, dwukrotnie otrzymała tytuł „Szkoły, która niesie pomoc”.

    PAH8  PAH4

 PAH3 PAH1

PAH6 PAH5

 pah001 pah002 

pah003

  pah005 pah006