UCZNIOWIE TORUŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZNÓW UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „SMOK’’

Od maja 2021 r. po przerwie spowodowanej pandemią ponownie wznowione zostały zajęcia w ramach programu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (tzw. SMOK) dla dziewcząt i chłopców z toruńskich szkół.

Program SMOK realizowany jest w Toruniu od 2015 roku na mocy umowy podpisanej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Polskim Związkiem Koszykówki. Jest to program finansowany przez PZKosz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Związek pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów i zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do uprawiania koszykówki, natomiast Gmina Miasta Toruń zapewnia kadrę trenerską i udostępnia hale sportowe i inne obiekty do prowadzenia zajęć.

Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja koszykówki wśród dzieci i młodzieży wyrażona zwiększeniem liczby trenujących tę dyscyplinę w Toruniu. Realizację programu poprzez udostępnienie obiektów zapewnia Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu we współpracy z toruńskimi klubami: MMKS Katarzynki i Twarde Pierniki. Kadrę trenerską tworzą Maciej Broczek (koordynator), Andrzej Dura, Michał Gardocki, Marek Szwejkowski, Tomasz Urban, Marek Ziółkowski. Aktualne grupy ćwiczebne utworzono dla dziewcząt i chłopców z klas I-II, III-IV i V szkoły podstawowej.

smok1 smok2