cb

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA
Cyfrowobezpieczni.pl

Październik/Listopad     Grudzień     Styczeń     Marzec     Kwiecień

Cyfrowobezpieczni.pl to innowacyjny projekt wprowadzający nauczycieli, uczniów i ich rodziców w podstawy bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni i przeciwdziałania cyberzagrożeniom w szkole.

W Zespole Szkół nr 7 projekt jest realizowany od 1 września 2016 r. - we współpracy ze Stowarzyszeniem  „Miasta w Internecie”, dzięki środkom finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej podchodzącym z programu rządowego „Bezpieczna+”.

Działania w ramach projektu:  apel dla uczniów z projekcją filmów o tematyce poświęconej bezpieczeństwu w sieci, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców, konkursy.

Podejmowane działania mają służyć wprowadzeniu systemowych rozwiązań, które pozwolą na  wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

cb2

 

Październik/listopad

Na przełomie października i listopada bieżącego roku szkolnego na terenie naszej szkoły odbył się wewnątrzszkolny konkurs dot. cyberprzemocy: „Wyloguj się i żyj w realu”. Konkurs ten był adresowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, a jego organizatorami byli pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel religii Beata Piasecka oraz pracownik biblioteki Agnieszka Karasiewicz. 
Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwsze zadanie dotyczyło stworzenia przez zespoły klasowe plakatu promującego bezpieczne korzystanie z Internetu, drugie zadanie polegało na wypełnieniu przez dzieci i młodzież z poszczególnych klas quizu zawierającego pytania dot. cyberprzemocy. Trzecim zdaniem było stworzenie zachęcającej nazwy - hasła dla programu telewizyjnego lub audycji radiowej dot. tematyki bezpieczeństwa w sieci. Każdy etap konkursu był oceniany przez komisję składającą się z organizatorów konkursu oraz czterech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na apelu podsumowującym I semestr.

Tekst: Elwira Krajewska

20161107 145945

 20161107 150004

Grudzień

W dniu 7 grudnia obchodziliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Z tej okazji gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z edukatorem p. Hanną Affelt, które odbyło się w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.

Ponadto uczniowie wybranych klas wzięli udział w warsztatach, w czasie których uczyli się, jak radzić sobie w często występujących sytuacjach, takich jak kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, wymuszenie zasubskrybowania płatnej usługi. 

Celem programu jest uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, nakłonienie do refleksji, wyrobienie nawyków bezpiecznego używania urządzeń telekomunikacyjnych. 

Tekst: Elwira Krajewska

Książkowy pchli targ

DSCN4779 DSCN4782

Najlepszy pomysł na świąteczny prezent to książka, dlatego 7 grudnia biblioteka szkolna zorganizowała w sali gimnastycznej "Książkowy pchli targ". Mogliśmy w ten sposób pozbyć się przeczytanych już książek, a wolne miejsce na półkach zapełnić nowymi pozycjami lub znaleźć ciekawy upominek pod choinkę dla najbliższych. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. 

DSCN4886 DSCN4889

Notatkę przygotowała p.Karasiewicz 

Styczeń

Nauczyciele wraz z dyrekcją i pedagogiem przygotowali pytania z odpowiedziami, związane z realizowanym projektem „Cyfrowobezpieczni”. Pytania nasunęły się nauczycielom po rozmowach z gimnazjalistami, po obserwacjach i  analizie problemów poruszanych  na zajęciach i godzinach wychowawczych związanych z szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa cyfrowego. Pytania miały charakter quizu. Pytania wraz z odpowiedziami posłużą nam  za wskazówkę do podjęcia nowych działań i projektów razem z gimnazjalistami, pozwolą  rozwinąć kompetencje i wiedzę, jak bezpiecznie  poruszać się w sieci.

Tekst: Elwira Krajewska

 DSCN4842

W naszym gimnazjum w  dniu 24 stycznia 2017 r. odbył się apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2016/2017.

DSCN4852

Podczas apelu pedagog i psycholog szkolny wręczyły nagrody i wyróżnienia dla klas, które zajęły I, II i III miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie „Wyloguj się i żyj w realu” zorganizowanym na przełomie października i listopada.

DSCN4857

Uczennica z klasy gimnazjalnej przedstawiła kilka istotnych informacji dotyczących udziału naszego gimnazjum w konkursie „Cyfrowobezpieczni”: akcji i działań, które miały już miejsce oraz tych, które planujemy dla uczniów i rodziców w II semestrze. 

DSCN4851

W dniu 24 stycznia w Zespole szkół nr 7 w Toruniu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów kl.I i II Gimnazjum pt. „ Bezpieczny Internet – współczesne zagrożenia a bezpieczne użytkowanie”.

DSCN4860

Prezentację przygotowała Straż Miejska, spotkanie poprowadziła p. B. Coghen starszy sierżant Straży Miejskiej w Toruniu. Tematem spotkania było zwrócenie uwagi rodziców na bezpieczne użytkowanie Internetu, komórki, portali społecznościowych przez młodzież, kontrola rodzicielska stron odwiedzanych przez dzieci.

DSCN4861

DSCN4866

Pani Strażnik przedstawiła również pozytywne strony współczesnych mediów elektronicznych i wskazała konieczność rozmów z dziećmi od ich najmłodszych lat, o potrzebie budowania więzi rodzicielskiej i zaufania, aby dzieci ufały przede wszystkim rodzicom i tam szukały pierwszego wsparcia w sytuacji zagrożenia przemocą i nękaniem w sieci.

 DSCN4867

DSCN4869

W czasie zebrań, rodzice klas gimnazjalnych obejrzeli film edukacyjny o tematyce cyberprzemocy w sieci, czym są przestępstwa w sieci, jakie są jego rodzaje, jakie są kwalifikacje prawne czynów zabronionych w sieci oraz to jaki wpływ na dzieci ma brak rozmów z rodzicami, o tym z kim kontaktują się przez Internet.

Tekst: Elwira Krajewska

Marzec 

W marcu na II piętrze na holu  pojawiła się gazetka o ciekawym i zastanawiającym tytule „Netykieta”.

DSCN4878

Wiadomości przedstawione na tablicy zachęcają uczniów do zastanowienia się jak korzystać z portali społecznościowych, zyskiwać przyjaciół, zdobywać nowe ciekawe informację nie stosując jednocześnie obraźliwych słów i komentarzy  na poglądy innych, tych z którymi się nie zgadzamy.

DSCN4883

To czego nie popieramy nie zawsze należy obrażać czy krytykować, ucząc się tolerancji w wypowiedziach, unikamy również sami krytyki. Na tablicy umieszczono „Kontrakt Bezpiecznego poruszania się w sieci”, którego punkty zostały zapisane w dokumentacji szkoły.

DSCN4881

Zachęcamy naszych uczniów do przeczytania informacji i do codziennego stosowania, proponowane zachowania mogą przynieść dużo korzyści i dobrej zabawy.

DSCN4885

Tekst: Elwira Krajewska

Toruńskie Forum Zawodowców

tz22 marca br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w Toruńskim Forum Zawodowców w Centrum Targowym Park w Toruniu.  Zapoznali się z szeroką  ofertą szkół technicznych. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz zastosowania  drukarki 3D i szerokich możliwości, jakie dają nowoczesne technologie.  Ponadto podziwiali modele samochodów prezentowane przez uczniów "Samochodówki",  posmakowali truskawek i jabłek  zamrożonych ciekłym azotem, przygotowanych przez Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie. 

 tz1


Zainteresowanie wzbudziła też oferta Zespołu Szkół Technicznych.  Impreza z pewnością poszerzyła zainteresowania uczniów i  zachęciła do poszukiwania możliwości rozwijania swoich talentów. 

Tekst: Iwona Cieślak, fot. Mariusz Skubida

Owocowa przygoda

DSCN4944

W dniu 7 i 8 marca naszą szkołę zalała feeria barw, zapachów i smaków, a wszystko  za sprawą konkursu na sałatkę owocową. Do przygotowania sałatki uczniowie wykorzystali produkty przyniesione z domu,wcześniej  odpowiednio dobrane do charakteru potrawy, sosu oraz koloru jaki został wybrany na ten dzień przez klasę.

DSCN4912 DSCN4913

Na dzień konkursu każda klasa miała możliwość wyboru wiodącego koloru w sałatkach i wykorzystania go we własnym  stroju i gazetce tematycznej związanej ze zdrowym żywieniem.

DSCN4914 DSCN4925

Zostaliśmy mile zaskoczeni, pomysłowością i zaangażowaniem uczestników. W każdej klasie było przygotowane co najmniej trzy sałatki, a w Dniu Kobiet to chłopcy robili "pyszną" przyjemność dla swoich koleżanek w klasach.Było dużo śmiechu i radosnej zabawy.

 DSCN4939 DSCN4941

Wychowawcy sami brali bardzo aktywny udział w przygotowaniach i realizacji kulinarnych pomysłów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Przepisy na sałatki uczniowie znajdowali na stronach internetowych, ucząc się wyszukiwania i korzystania w realnej rzeczywistości z informacji tam znalezionych.

DSCN4951 DSCN4953

Jeden z uczniów szkoły podstawowej kl.5a samodzielnie przygotował prezentację multimedialną, na temat poszczególnych etapów tworzenia sałatki. Prezentację przygotował bez pomocy osób dorosłych, co tym bardziej zasługuje na podkreślenie.

salatkaprez

Każda klasa wykazała się dużą pomysłowością, zaangażowaniem, odpowiednim i tematycznym przygotowaniem warsztatu pracy i produktów. Podsumowanie konkursu i wręczenie "pysznych" i "tropikalnych" nagród nastąpi na apelu podsumowującym II semestr w SP i Gim.

DSCN4957 DSCN4963

Tekst i zdjęcia: Elwira Krajewska Prezentacja: Hubert Lipiński 5A

Dzień liczby Pi

DSCF6078

We wtorek 14 marca zorganizowano w Gimnazjum nr 10 szkolne obchody Światowego Dnia Liczby Pi. O godz. 9.05 odbył się  „II Marsz Liczby Pi”, na bieżni boiska szkolnego ,w którym wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum. Przemarsz trwał 3 minuty i 8 sekund, czyli 3,14 minuty.

DSCF6033 DSCF6042

W ramach konkursu „Superklasa” uczniowie mieli okazję zaprezentować transparenty, plakaty, tablice  własnego pomysłu i wykonania, którego elementem przewodnim była liczba Pi. Kolejnym punktem Dnia był udział chętnych klas w „Biegu liczby Pi”, uczniowie truchtem przemierzyli boisko szkolne w czasie 3 min. i 8 sekund. Następnie organizatorzy zaproponowali utworzenie „Żywego obrazu Pi”. Tu uczniowie mieli okazję wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem.

DSCF6028 DSCF6067

Dzięki pomysłowości organizatorów uczniowie podczas  wspólnej zabawy rozszerzyli swoją wiedzę matematyczną, zostali zainspirowani do aktywnego spędzania czasu wolnego, nauczyli się wykorzystywać kreatywność nie tylko w sieci, grając i serwując. Ten Dzień  dał okazję do bycia z innymi  w realnych sytuacjach, rozwijania przyjaźni i twórczej rywalizacji. Dziękujemy za zaangażowanie i pomysłowość opiekunom Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, a młodzieży za udział i twórczą atmosferę podczas obchodów  tego Dnia.

Notatkę przygotowała E.Krajewska

Pierwszy dzień Wiosny

 DSCF9026

21 marca w Zespole Szkół nr 7 w Toruniu, to wyjątkowe święto, Dzień Samorządności i obchody pierwszego Dnia Wiosny w Gimnazjum nr 10 w Toruniu. Każdego roku o tej porze uczniowie Gimnazjum nr 10 wraz z opiekunami samorządu uczniowskiego przygotowują niezwykłą imprezę plenerową.

DSCF9027 DSCF9041

W tym roku odbyły się X Wiosenne Regaty na Strudze Toruńskiej im. Lukrecjusza Pączkowskiego. Każda z klas gimnazjalnych przygotowała „jednostkę pływającą” własnego pomysłu i wykonania.  

 DSCF9043 DSCF9044

Regaty odbyły  się na 2. godzinie lekcyjnej, przy niesprzyjającej w ty roku pogodzie. Nauczyciele wraz ze swoimi  klasami przybyli na miejsce startu - mostek na Strudze Toruńskiej, skąd rozpoczął się wyścig. Przygotowane przez uczniów „jednostki” miały dopłynąć na metę. Nad prawidłowym  przebiegiem zawodów czuwali i sędziowali ochotnicy, członkowie szkolnego SU. Klasy przygotowały transparenty z hasłami związanymi z konkursem  „Cyfrowobezpieczni”, do którego przystąpiło nasze gimnazjum w tym roku. Jest to projekt ogólnopolski . Przygotowane hasła zachęcały młodzież do odejścia od komputerów, spędzenia czasu z rówieśnikami, bycia razem i rozwijania wspólnych zainteresowań.

DSCF9035

DSCF9040

Kolorowy przemarsz uczniów zainteresował również mieszkańców osiedla. Członkowie lokalnej społeczności  rokrocznie mogą kibicować pomysłowości  i zaangażowaniu naszych uczniów w tym wyjątkowym Dniu. Nad oprawą i przebiegiem imprezy czuwali niezastąpieni opiekunowie SU Gimnazjum. Było to kolorowe, pełne radości wydarzenie. Pozostanie inspiracją na przyszłoroczne powitanie wiosny.

DSCF9046 DSCF9048

Notatkę przygotowała E.Krajewska

Sportowa Wiosna

 20170321 115838

Wiosna tego roku mobilizuje naszych uczniów do wyjątkowych zmagań sportowy. Młodzież z naszego gimnazjum uczestniczyła 21 marca w imprezie Sportowa Wiosna organizowanej przez Radio Gra we współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki Miasta Torunia  oraz toruńskim Klubem Wysokogórskim.

IMG 20170321_103632465 IMG 20170321_104352154

Udział w akcji promującej wspinaczkę po raz kolejny był alternatywą do spędzania czasu przed komputerem. Uczestnicy zapoznali się z nowym obiektem sportowym, w naszym mieście. Nasi uczniowie służyli pomocą innej młodzież, chętnej rozwijając się w tej dyscyplinie.

IMG 20170321_104858755 IMG 20170321_113254601

Wykonali również pokaz wspinania się na sztucznej ściance wspinaczkowej. Pokazali tym samym, że systematyczne treningi, współpraca z kolegami, opiekunem mogą w realny sposób zastąpić komunikację w sieci, dać dodatkowo wiele satysfakcji i nowych umiejętności.

Notatkę przygotowała E.Krajewska, Opiekun: M.Piecyszyn

Odpowiedzialność Prawna Nieletnich

W dniach 22.03 i 24.03 dla klas I i II gimnazjum odbyło się spotkanie o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym  pt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Uczniowie mieli okazję poznać zakres odpowiedzialności prawnej za czyny m.in. związane z przemocą w sieci, kto ponosi odpowiedzialność za zachowania demoralizujące, w jakim zakresie i do jakiego wieku  odpowiadają rodzice ,a od kiedy nieletni.

DSCN5012 DSCN5013

Prowadzący strażnik z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznejw Toruniu przedstawił zasady korzystania uczniów z mediów społecznościowych m.in. wiek dotyczący zakładania konta na facebook’u. Dzięki tym spotkaniom uczniowie pogłębili i usystematyzowali wiedzę z zakresu skutków prawnych swoich zachowań. Również otrzymali informację, gdzie szukać pomocy w sytuacji bycia nękanym, obrażanym czy zastraszanym w sieci. W  jaki sposób korzystać z gier komputerowych (korzystanie z gier dobranych do wieku gracza) oraz co zrobić, gdy rozpoznamy u siebie oznaki uzależnienia od gier i komputera. 

DSCN5014 DSCN5015

Notatkę przygotowała E.Krajewska

W ramach konkursu w naszym Gimnazjum nauczyciele przeprowadzają w miesiącach luty – marzec – kwiecień  zajęcia związane z cyberprzemocą. Zajęcia odbywają się na godz. wychowawczych lub innych lekcjach. Do pracy profilaktycznej z młodzieżą korzystamy ze scenariuszy ze strony projektu,  zakładka „Biblioteczka”tj .„Bezpieczeństwo w  kontaktach z innymi” w kl. I ,”Wiarygodność w sieci”  również w kl. I ,”Seksting i granice prywatności”  w kl.II i w kl.III. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, a scenariusze przygotowane są w sposób wyczerpujący i zawierają dużo cennych informacji i wskazówek dla prowadzącego nauczyciela.

Od lutego w naszym Gimnazjum  realizujemy na godzinach wychowawczych w wybranych oddziałach szkoły lekcje poświęcone zagadnieniu cyberprzemocy. W kl.I G ”Moja postawa a cyberprzemoc” –marzec (2 klasy I), kl. II „Cyberprzemoc – co to jest?” – kwiecień (2 klasy II), kl. III „Jak reagować na cyberprzemoc?”- luty (2 klasy III). Zrealizowane scenariusze posłużyły  nauczycielom  również do dyskusji z rodzicami na zebraniach klasowych. Ułatwiły i nakierowały do rozmowy  o  bezpieczeństwie w sieci młodego pokolenia. Realizacja w/w tematyki rozwinęła kompetencję uczniów, zachęciła do zastanowienia, wzbudziła refleksję nad podejmowanymi decyzjami – jakie zawierają znajomości i jakie mogą być tego konsekwencję.

Działania profilaktyczne w Gimnazjum nr 10 to również  projekty edukacyjne w klasach II. Tematyka to „Uzależnienie od telefonu – zapobieganie” , „Bezpieczne korzystanie z tel .komórkowych, aspekty prawne - stalking”  i  „Bezpieczny Internet” . Nauczycieli podejmujący się realizacji tej tematyki w projektach zauważali duże zainteresowanie młodzieży, ich wiedzę i potrzebę znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania. Wiele z nich dotyczyło  sposobu  wartościowego i bezpiecznego korzystania z zawartych znajomości, szukania informacji i serwowania w sieci. Na te wszystkie pytania młodzież szukała odpowiedzi realizują w/w projekty. Poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności  przydatne w codziennej komunikacji z rówieśnikami.  

Kwiecień

Cyber Cyrano

 DSCN5031

5 kwietnia 25 osób z klasy IC uczestniczyło wraz z nauczycielką j. polskiego, Beatą Zasadą, w spektaklu „Cyber Cyrano”  zrealizowanym przez zespół Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Spektakl, oparty na wydarzeniach autentycznych, opowiada o trójce węgierskich gimnazjalistów. Dwoje z nich zostało zmanipulowanych przez koleżankę podszywającą się na Facebooku pod kogoś innego. Przedstawienie wyraźnie mówi o konsekwencjach cyberprzemocy w sieci. Nasi gimnazjaliści mieli okazję poznać skutki bezkrytycznego przyjmowania informacji jakie zamieszczane są w sieci. Forma spektaklu w bardzo realistyczny sposób ukazała problem. Była to cenna lekcja, z której młodzież wyniosła przekaz, że każde spotkanie w sieci to pewien stopień niepewności kim jest rozmówca   po drugiej stronie.

DSCN5026

Lekcja wg autorskiego scenariusza po obejrzeniu spektaklu

Dnia 7. 04. 2017r. Beata Zasada przeprowadziła w kl. IC lekcję j. polskiego na temat: „Cyber Cyrano”, czyli o nastolatkach w sieci….kłamstw.

 DSCN5030

Lekcja miała na celu uświadomienie uczniom plusów i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz zinterpretowanie zachowań bohaterów spektaklu i konsekwencji ich czynów w kontekście zjawiska cyberprzemocy. Zastosowano elementy burzy mózgów, pracy w grupach i dyskusji. Zastanawiające jest to, ze nie wszyscy uczniowie dostrzegli w działaniach głównej bohaterki spektaklu czyny o znamionach cyberprzemocy. Nauczycielka zweryfikowała to, informując, że podszywanie się pod kogoś w sieci i manipulowanie mają znamiona cyberprzemocy.

Notatkę przygotowała: Beata Zasada

Wyjście klas II i III Gimnazjum nr 10 na spektakl teatralny w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”

FullSizeRender 2

6 i 7 kwietnia 2017r. klasy II i III Gimnazjum nr 10 w Toruniu wraz z opiekunami wybrały się w czasie zajęć lekcyjnych do Klubu Studenckiego Od Nowa, aby obejrzeć spektakl  pt. „Dziady” na podstawie dramatu Adama Mickiewicza w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Przedstawienie wyreżyserował Michał Hachlowski, autorem muzyki był Michał Kowalczyk, zaś scenografię zaprojektowała Małgorzata Satora. W główne role wcieliło się pięcioro aktorów: Anna Mikołajewska, Maja Pszczoła, Aleksander Kurzak, Mariusz Hanulak oraz Jakub Bergel. Spektakl w warstwie tekstowej nawiązywał przede wszystkim do II części „Dziadów” będącej lekturą obowiązkową w gimnazjum, ale był także  wzbogacony o wiersz „Upiór” oraz fragmenty z części IV zamykające to przedstawienie w spójną całość. 

FullSizeRender

Spektakl „Dziady” w wykonaniu grupy aktorów z Wrocławia pozwolił młodym widzom spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, wywoływał przerażenie, uśmiech, refleksję, kazał zastanowić się nad tym, jak przejść przez życie, jakich błędów się wystrzegać. Ponadto obejrzenie spektaklu było dla uczniów klas III doskonałą okazją do przypomnienia treści utworu Mickiewicza w ramach przygotowania do zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

DSCN5034

W przedstawieniu główną rolę odgrywały sceny plastyczno-muzyczne, gdyż zdaniem twórców spektaklu to właśnie obraz najsilniej przemawia do ludzkiej wyobraźni. Wyjście kulturalne było zorganizowane w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Cyfrowobezpieczni” . Wydarzenie  stanowiło okazję do spędzenia czasu w gronie rówieśników w atmosferze radości i rozmów także w czasie drogi do teatru i z powrotem. Spektakl zostanie omówiony w klasach podczas lekcji języka polskiego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli  będą redagować recenzje na podstawie obejrzanej sztuki.

Notatkę przygotowała: Małgorzata Teska