Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” Make your plans, make your future

Od 1.09.2016 roku w Gimnazjum nr 10 realizowany jest projekt FUTURE4SCHOOLS "Make your plans make your future" w ramach programu Erasmus+. W trakcie projektu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w międzynarodowych wymianach uczniowskich  – spotkaniach w  Belgii i Niemczech w roku szkolnym 2016/2017, w Hiszpanii i Finlandii w 2017/2018. Wizyta uczniów ze szkół europejskich w Polsce odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.

Cele projektu

Poza rozwijaniem umiejętności językowych uczniów, a także promowaniem tolerancji dla odmienności kulturowej innych narodów celem projektu jest:

 • przygotowanie uczniów do zaplanowania swojej przyszłości (poprzez omawianie istniejących zagrożeń i potrzeb dotyczących przyszłości Europy, młodzież powinna rozwinąć pomysły i gotowość do zaplanowania swojej przyszłości),
 • nabycie odpowiednich umiejętności niezbędnych do skutecznego osiągnięcia swoich planów,
 • rozwijanie umiejętności technicznych niezbędnych do poruszania się w świecie cyfrowym,
 • poznanie nowości technologicznych dzięki którym uczniowie zdobędą nową wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej zaplanować swoją przyszłość,
 • uświadomienie uczniom istoty integracji na płaszczyźnie kulturowej, co w dzisiejszej Europie stanowi wielkie wyzwanie. Projekt ma za zadanie wzbudzić wspólną, zintegrowaną pracę pośród wszystkich uczestników. Będzie okazją do zrozumienia różnorodności kultur i ludzi, a znajomość języka obcego jest w tym kontekście nieodzowna,
 • poznanie zagrożeń dla człowieka i społeczeństwa w przyszłości,
 • poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie ochrony środowiska, w tym pozyskiwania energii,
 • kontakt i obcowanie z różnorodnością kulturową, który wpłynie na rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich, takich jak współpraca w grupie, asertywność czy terminowość,
 • stworzenie okazji do rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Efekty

Przewiduje się następujące rezultaty po zakończeniu projektu:

 • wzmocnienie motywacji uczniów do nauki języków obcych,
 • rozbudzenie tolerancji i otwartości wobec różnorodności kulturowej,
 • promocja działań szkoły w środowisku lokalnym,
 • zniwelowanie obaw związanych z europejskim rynkiem pracy przez kontakt z zagranicznymi przedsiębiorcami (w ramach zwiedzania zakładów),
 • pobudzenie zainteresowania własną przyszłością, zdobycie pomysłów na kształtowanie przyszłości,
 • elastyczność uczniów biorących udział w projekcie jako potencjalnych przyszłych pracowników,
 • poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska w tym sposobów pozyskiwania energii,
 • poznanie elementów geografii, historii, polityki krajów partnerskich,
 • poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej,
 • poszerzenie umiejętności wykorzystania technologi informacyjno- komunkacyjnej, w tym programów komputerowych,
 • poznanie zasad budowy i programowania minirobotów,
 • umiejętność ankietowania i analizowania danych,
 • zapoznanie się z zagrożeniami związanymi z życiem w przyszłości, przygotowanie broszury, w której będą zawarte wnioski z przemyśleń poświęconych ustrojom dystopijnym i utopijnym,
 • podniesienie świadomości dbania o własne zdrowie, promowanie zdrowego stylu życia,
 • wzrost kompetencji językowych uczniów.

                                                                                              fin2