logoLP

Komunikat nr 1 - O programie

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu wzięła udział w programie "Laboratoria Przyszłości".  Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

W ramach inicjatywy szkoła otrzymała środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Łącznie szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 183 600,00 zł.

Środki te w całości zostały wydatkowane.