Projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2021/2022

  1. „Landmarks” (projekt realizowany przez uczniów klasy 7d pod opieką A.Wyszogrodzkiej-Kubiak), projekt ma na celu wymianę informacji na temat dziedzictw narodowych krajów partnerskich, projekt realizowany z Armenią, Turcją, Łotwą, Hiszpanią, Ukrainą i Włochami.

        https://twinspace.etwinning.net/191005/home

  1. „5 weeks for my hobbies” (projekt realizowany pod opieką  Kozak). Celem projektu jest prezentacja zainteresowań uczniów w wieku 5-12 , kraje partnerskie: Hiszpania, Turcja.

       https://twinspace.etwinning.net/199870/home

  1. „Christmas Cards Exchannge” (A.Dobielska) wymiana kartek z życzeniami z uczniami z Łotwy, Litwy i Hiszpanii.

       https://twinspace.etwinning.net/192443/home

  1. „Culture train” ( opiekun projektu- Wasiłek) projekt klas 1-3, projekt ma za zadanie zapoznanie uczniów z kulturą innych krajów. W projekcie biorą udział uczniowie z Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Ukrainy i Bułgarii.

       https://twinspace.etwinning.net/192017/home

  1. „Blue Planet” (opiekun projektu - M. Leźnicka), projekt mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej , realizowany ze szkołami m.in. z Polski, Grecji, Portugalii

       https://twinspace.etwinning.net/187563/home

  1. „El espanol en la maleta – un viaje por Europa” (opiekun projektu – K. Mikołajczak), projekt dla uczniów w wieku 11-13. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z różnorodnością kulturową krajów partnerskich. W projekcie biorą udział szkoły z Hiszpanii, Francji i Włoch.

       https://twinspace.etwinning.net/205567/home

  1. „Folk legends in poster design” (opiekun projektu – A. Wasiłek). Celem projektu jest wymiana wiedzy na temat legend związanych z miejscem zamieszkania uczniów. W projekcie biorą udział uczniowie z Włoch, Turcji, Litwy

        https://twinspace.etwinning.net/192455/home