Historia i regionalizm

W Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu propagowana jest wśród uczniów i całej społeczności szkolnej wiedza dotycząca historii lokalnej.

Staramy się podtrzymywać pamięć o ofiarach filii niemieckiego obozu przesiedleńczego w Toruniu „Szmalcówka”. W czasie II wojny światowej oddział ten mieścił się obok terenu naszej szkoły.

1 2

Odsłonięcie tablicy na murze naszej szkoły, upamiętniającej ofiary oddziału „Szmalcówki”

W rocznicę odsłonięcia tablicy pamiątkowej zapraszamy „świadków historii”, którzy umożliwiają naszym uczniom jeszcze lepsze poznanie historii.

3

Spotkanie z Panem Henrykiem Klimkiem – byłym więźniem „Szmalcówki” i autorem wspomnień z tego okresu Czas utraconego dzieciństwa (1939-1945)

4

Spotkanie z Panią Danutą Kołodziejską, w dzieciństwie zesłaną wraz z rodziną na Syberię

5

Spotkanie z Panią Chiarą Nassimov z Izraela, urodzoną w Warszawie, ocalałą z Holocaustu

Wchodząc na teren naszej szkoły, widzimy Dąb pamięci, dowód naszego udziału w akcji społecznej „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Drzewo przed naszą szkołą honoruje postać majora Kazimierza Grabowskiego, torunianina zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.

6 7 8

Uroczystość posadzenia Dębu pamięci i odsłonięcia kamienia z tablicą pamiątkową.

Nie zapominamy o ważnych dla każdego Polaka rocznicach, starając się zaangażować w ich obchody jak największą liczbę uczniów.

9

4 czerwca 2009 r. 20. rocznica upadku komunizmu w Polsce

10

Konkurs na najlepsze przebranie za Józefa Piłsudskiego z okazji Święta Niepodległości

Nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w wycieczkach patriotycznych, podczas których odwiedzamy miejsca ważne dla historii naszego państwa.

11

W Muzeum Powstania Warszawskiego

12

Podczas zwiedzania Muzeum Stutthof w Sztutowie

13

Przed historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej

Współpracując z różnymi instytucjami, angażujemy się w ogólnopolskie akcje historyczne i obywatelskie.

14 15

Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia, organizowany we współpracy z Amnesty International

16

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim

18

Akcja społeczna „Młodzi głosują” – symulacje wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich

Zależy nam na rozwoju świadomości obywatelskiej wśród naszych uczniów. Staramy się zapoznawać ich z funkcjonowaniem administracji naszego kraju poprzez wyjścia i wyjazdy do miejsc związanych z zarządzaniem lokalnym i centralnym. Jesteśmy przekonani, że są to dla naszych wychowanków prawdziwe lekcje demokracji.

19

Wyjście do siedziby Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

20

W budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

21

W biurze poselskim posła RP Arkadiusza Myrchy