Publikacje Joanny Krężelewskiej można znaleźć w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym:

Motywacja Wieloraka strony 23-25

https://issuu.com/uczmy_czasopismo/docs/czasopismo__listopad_-_grudzie__

Angielski w chmurze strony 22-24

https://issuu.com/kpcenbydgoszcz/docs/uczmy_iii-iv_2016