Oddziały integracyjne

Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu od 1994 roku prowadzi klasy integracyjne. Każdego roku uczy się u nas około 40 uczniów niepełnosprawnych.

Na każdym poziomie nauczania jest jedna klasa integracyjna, w której razem z pełnosprawnymi koleżankami i kolegami uczą się dzieci niepełnosprawne.

W klasie integracyjnej łączna liczba uczniów nie przekracza 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Lekcje odbywają się pod kierunkiem dwóch nauczycieli: nauczyciela prowadzącego i specjalisty wspierającego uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

zdjęcie 1 klasa int

Każde dziecko niepełnosprawne realizuje indywidualny program  edukacyjno-terapeutyczny, dostosowany do jego możliwości i ma zapewnioną, w zależności od potrzeb, specjalistyczną pomoc w zakresie logopedii, rewalidacji indywidualnej czy terapii pedagogicznej. Zespół opracowujący IPET i przygotowujący wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia spotyka się kilka razy do roku. W pracy z dziećmi z wadą słuchu nauczyciele często wspomagają się fonogestami lub językiem migowym. Szkoła dysponuje wieloma specjalistycznymi pomocami edukacyjnymi, a wszystkie indywidualne zajęcia odbywają się w małych, przytulnych salach.

zdjęcie 2 zdjęcie 3

Wspólna nauka uczniów zdrowych i niepełnosprawnych  w istotny sposób wpływa na charakter i funkcjonowanie szkoły. Zarówno uczniowie zdrowi, jak i niepełnosprawni uczą się od siebie akceptacji, tolerancji, zrozumienia  i współpracy.

zdjęcie 8

Razem  uczestniczymy w licznych imprezach integracyjnych, z których wiele sami organizujemy. Są to między innymi: 

  • charytatywny koncert talentów, podczas  którego  corocznie zbieramy fundusze na pomoce dla uczniów niepełnosprawnych, festyn rodzinny

koncert

  • różnego rodzaju konkursy organizowane dla uczniów z klas integracyjnych naszej szkoły i z innych placówek z klasami integracyjnymi, integracyjne marsze na orientację,
  • imprezy i wyjazdy integracyjne organizowane dla uczniów z dysfunkcjami we współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

wyjazd 1