Osoby chcące uzyskać informacje w języku migowym zapraszamy do sekretariatu szkoły

w godzinach 11.00-14.00

Informacja o szkole w formie języka migowego