Model Wsparcia Międzysektorowego

labo


Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu od grudnia 2022 r. bierze udział w projekcie „Model Wsparcia Międzysektorowego”, który realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki jako projekt badawczy.

Testowany jest model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym uczniom, rodzicom we współpracy różnych sektorów: edukacja, pomoc zdrowotna, pomoc rodzinie i zabezpieczenie społeczne tych podmiotów. Uczniowie uzyskają pomoc w zakresie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych - zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski, we współpracy z innymi uczelniami i szkołami wyższymi. Koordynatorem projektu w Gminie Toruń jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wyniki uzyskane w badaniach pozwolą na wdrożenie działań systemowych od marca do czerwca 2023 roku, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia dla uczniów i rodziców naszej szkole. W projekcie realizowanym w SP nr 10 bierze udział siedmioro uczniu z klas 4-7.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://mwm.us.edu.pl