Szkoła Podstawowa Nr 10

im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu


Zapraszamy organizatorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Możliwość wynajmu sal lekcyjnych i sali sportowej.
Інформація українською мовою

O школі
Початкова школа № 10 ім. Комісії народної освіти в Торуню – загальноосвітня школа з інтеграційними класами. На кожному освітньому рівні є по одному інтеграційному класу, в якому навчаються як здорові діти, так і ті, що мають особливі потреби. В школі працюють наступні категорії педагогічних працівників: логопеди, сурдологопеди, сурдопедагоги, олігофренопедагоги, терапевти, вихователі і психологи.

більше

 • logo sp10
  Szkoła Podstawowa Nr 10
  im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu
  ul. Bażyńskich 30/36
  87-100 Toruń
  tel/fax. (056) 655 71 50
  Adres e-mail
  alt
  sp10@sp10.edu.torun.pl
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna. Dziewięć spośród trzydziestu czterech oddziałów to klasy integracyjne. Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012". Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog). Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej. Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych. Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne Pudełko z kukiełką dla uczniów klas 1-3), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.

Nasza szkoła