RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Olga Impert

Skarbnik: Karol Brzóskiewicz

Sekretarz: Anna Wyka

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Chyl, Monika Breitenbach

 

Spotkania i dyżury

Terminy podawane na bieżąco w Kalendarzu.

W sprawach pilnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wszelkie wnioski, uwagi należy składać do teczki Rady Rodziców w sekretariacie szkolnym.

Termin składania wniosków kadry nauczycielskiej dotyczących dofinansowania konkursów z funduszu RR w roku 2023/2024 to 15 października 2023 roku

Fundusz Rady Rodziców

UWAGA!

Od roku 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł/rodzinę. Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do skarbników klasowych.

 

Dobrowolne wpłaty na środki czystości proszę wpłacać na konto:

Numer konta: RR -WBK BK 12 1090 1506 0000 0001 2178 9282

z dopiskiem „środki czystości”

 

Plan pracy RR

 • Organizowanie roboczych spotkań Prezydium i Delegatów RR.
 • Podejmowanie interwencji na wniosek rodziców.
 • Udzielanie pomocy szkole w ramach preliminarza na rok szkolny 2023/2024.
 • Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji w działaniach związanych z profilaktyką zwalczającą uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie działań Dyrekcji związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz osiedla.
 • Pomoc Dyrekcji Szkoły przy pracach związanych z uzupełnianiem wyposażenia sal gimnastycznych, sal dydaktycznych, pracowni komputerowych.
 • Wsparcie działań Dyrekcji Szkoły związanych z modernizacją budynku szkolnego, jego elewacji oraz terenów zielonych.
 • Udział rodziców w pracach związanych z poprawianiem WSO w SP10.
 • Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych oraz imprez dla uczniów.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. W przypadku polecenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.