unicef Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu w Klubie Szkół UNICEF

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu dołączyła do Klubu Szkół UNICEF.

Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

Jedną z akcji prowadzonych w ramach tej współpracy będą obchody  Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF” - 20 listopada. W tym dniu przypada  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Zawsze przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Koordynatorem akcji organizowanych w szkole jest p. Joanna Krzemień.