Iwona Cieślak

 jtn

Egzamin ósmoklasisty. Jak to napisać?
Egzamin 8-klasisty z Tutorem. Zestawy zadań z języka polskiego
Zestawy zadań z języka polskiego. Sprawdziany szóstoklasisty z Tutorem
Konkurs z języka polskiego dla gimnazjalistów. Wiadomości i zadania
Egzamin gimnazjalny. Jak to napisać?
Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać?
Egzamin gimnazjalny. Jak to zrozumieć?
Egzamin gimnazjalny. Jak to odczytać? Lektury obowiązkowe w gimnazjum

Wszystkie książki ukazały się nakładem Oficyny Wydawniczej „Tutor” w Toruniu.

Dostępne są m.in. w księgarni Oficyny Wydawniczej „Tutor” w Toruniu oraz w bibliotece szkolnej.