Magdalena Dawidowicz

Terapeuta pedagogiczny

 

 PRACA Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ W DOMU

 

KLASY MŁODSZE

 1. Wdrażamy porządek i stały rozkład dnia, kontrolujemy czas spędzany przez dziecko przed ekranem komputera i telewizora, dbamy o odpowiednią dietę, ruch na świeżym powietrzu i odpoczynek dziecka.
 1. Dajemy czas na odpoczynek po powrocie ze szkoły, ale zaczynamy pracę w domu niezbyt późno.
 1. Stwarzamy warunki do dobrej koncentracji uwagi (ograniczamy ilość bodźców wzrokowych i dźwiękowych, np. dbamy, by odrabianie lekcji odbywało się przy wyłączonym telewizorze, komputerze itp.).
 1. Trening czytania:
 • zachęcamy dziecko do głośnego czytania codziennie,
 • ustalamy stałą porę i czas czytania (ok. 20 -30 min.),
 • możemy czytać z dzieckiem na zmianę, zachęcać je do czytania innym, łączyć śledzenie tekstu z wysłuchiwaniem go na audiobooku,
 • prosimy dziecko o opowiedzenie własnymi słowami treści przeczytanego tekstu,
 • pamiętajmy, że dziecko musi również wdrażać się do czytania cichego.
 1. Trening pisania:
 • codzienne pisanie ze słuchu określonej liczby zdań (3-5),
 • rodzic czyta zdanie, omawia z dzieckiem trudne wyrazy, dziecko zapisuje je, rodzic sprawdza i podaje liczbę błędów, dziecko ponownie sprawdza tekst korzystając ze słownika ortograficznego i poprawia błędy, na koniec porównuje zapisany tekst ze wzorem,
 • rodzic umawia się z dzieckiem na cotygodniową nagrodę za wykonaną pracę,
 • dziecko powinno ćwiczyć poprawne pisanie, przepisując zdania z pamięci lub wykonując różnego typu ćwiczenia ortograficzne, korzystając z gotowych materiałów, np. z serii Ortograffiti.
 1. Kontrola zeszytów:
 • „uczeń z dysleksją ma prawo popełniać błędy, lecz nie ma prawa zostawiać ich bez poprawy”,
 • rodzic, sprawdzając zeszyty dziecka, zapisuje ołówkiem liczbę błędów w danym wierszu; dziecko ma za zadanie znaleźć błędy i poprawić je, rodzic sprawdza wykonanie zadania.
 1. Pomoc w odrabianiu lekcji:
 • ustalamy z dzieckiem, co jest zadane, sposób postępowania oraz kolejność wykonania zadań,
 • pozwalamy dziecku na pracę samodzielną,
 • kontrolujemy wykonanie zadań; jeśli w pisemnym zadaniu pojawiły się błędy, wymagają one korekty,
 • pomagając dziecku w realizacji zadań domowych, rodzic nie poprawia popełnionych przez nie błędów ortograficznych; zaznacza na marginesie tekstu liczbę usterek w danej linii; dziecko, korzystając ze słownika ortograficznego, samodzielnie odnajduje błąd i dokonuje korekty,
 • pamięciowe opanowanie materiału wymaga wielu powtórzeń.
 1. Czas wolny:
 • stosujemy gry i zabawy dydaktyczne, np. wyszukiwanie podobieństwa w dwóch pozornie różnych obrazkach (ćwiczenie koncentracji uwagi, trening pamięci), układanie puzzli, również wykonanych przez dziecko z pociętej widokówki (trening wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości wzrokowej),
 • organizujemy zabawy ruchowe polegające na wykonywaniu przez dziecko ruchów naprzemiennych (prawa, lewa strona), np. marsz, bieganie, wspinanie się itp.

 

 Zawsze udzielamy dziecku pochwały za dobrze wykonaną pracę!

                                       

KLASY STARSZE

 

 1. Konieczne jest planowanie pracy z dużym wyprzedzeniem i kontrolowanie jej wykonania (bardzo pomocne jest korzystanie z kalendarza).
 1. Najlepiej jest, jeśli praca domowa zostanie wykonywana w dniu, w którym była zadana.
 1. Dzień przed daną lekcją konieczne jest powtórzenie opanowanego materiału.
 1. Trening czytania:
 • należy czytać systematycznie,
 • ustalamy stałą porę i czas czytania (co najmniej  30 min. codziennie),
 • możemy czytać głośno z dzieckiem na zmianę lub z podziałem na role,
 • nastolatek może łączyć śledzenie tekstu z wysłuchiwaniem go na audiobooku,
 • zachęcamy dziecko do czytania lektur, ale także tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, np. związanych z zainteresowaniami dziecka.
 1. Trening pisania:
 • codzienne pisanie z pamięci określonej liczy zdań (3-5),
 • nastolatek czyta zdanie, wyszukuje trudne wyrazy, powtarza zdanie z pamięci i zapisuje je, sprawdza zapis, nie patrząc na wzór; na koniec porównuje zapisany tekst ze wzorem i nanosi poprawki,
 • wypisuje wyrazy, w których popełnił błędy, np. do słowniczka na końcu zeszytu,
 • po tygodniu prosi kogoś o podyktowanie mu przećwiczonych zdań – sprawdza, o ile mniej błędów zrobił,
 • uczeń powinien wykonywać różnego typu ćwiczenia ortograficzne, korzystając również z gotowych materiałów, np. z serii Ortograffiti,
 • dziecko powinno pracować codziennie przez około 15-20 minut lub dwa - trzy razy w tygodniu przez pół godziny.
 1. Odrabianie lekcji i pamięciowe opanowanie materiału:
 • uczeń z dysleksją musi pracować o wiele więcej niż uczeń bez trudności,
 • konieczny jest trening w poprawnym czytaniu i rozumieniu poleceń,
 • istotne jest staranne zapisywanie informacji,
 • zeszyty dziecka, a także wykonanie zadania domowego muszą być kontrolowane przez rodziców,
 • pamięciowe opanowanie materiału wymaga wielu powtórzeń.
 1. Warunki dobrej pracy z nastoletnim dzieckiem: cierpliwość, systematyczność, wyrozumiałość, konsekwencja, wspomaganie, wspieranie!

(Na podstawie: A. Adryjanek, M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Uczeń  z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, OPERON, Gdynia, 2014 r.)