OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "GRAMY ZMYSŁAMI"

W roku szkolnym 2022/2023 ponownie realizujemy w naszej szkole Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami". Podczas zajęć rewalidacyjnych uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość poznawania świata wieloma zmysłami oraz zdobywania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Ponadto przy okazji poznawania zmysłów rozwijamy motorykę małą i tworzymy kreatywne prace plastyczne.

Gramy Zmysłami plakatgramyzmysłami

Gramy zmysłami