logoprzyjaznaszkola

 

 

UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W TORUNIU W PROGRAMIE EDUKACYJNYM  FUNDACJI EMIC 

„PRZYJAZNA SZKOŁA”  ROK SZKOLNY 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła ponownie uczestniczy w programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” Fundacji Emic. Tym razem grupę projektową stanowi klasa 5d pod opieką p. Agnieszki Kowal i p. Małgorzaty Leźnickiej.

    Program „Przyjazna szkoła”, tak jak poprzednio, dotyczy zjawiska migracji, różnokulturowości, komunikacji międzykulturowej oraz pracy z uczniem cudzoziemskim. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na sytuację uczniów  i uczennic cudzoziemskich, którzy uczą się w polskich szkołach, w tym również naszej- Szkole Podstawowej nr 10 oraz kształtowanie postaw otwartości na inność czy różnorodność kulturową.

    W ramach programu w listopadzie 2021 r. odbyło się seminarium dla pedagogów, na którym nauczyciele mogli zapoznać się z psychologicznymi aspektami pracy z dzieckiem cudzoziemskim oraz uzyskać praktyczne wskazówki  przydatne w integracji zespołu klasowego wypracowane przez kadrę pedagogiczną różnych szkół w regionie. W oparciu o zdobytą wiedzę nauczyciele-koordynatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej dwóch, lekcji na podstawie scenariuszy udostępnionych przez Fundację Emic.

    Zadaniem klasy 5d jest realizacja akcji tematycznej oraz  projektu uczniowskiego, których beneficjentami będzie szkolna społeczność.

Pierwsze spotkanie projektowe

    W lutym 2022 roku uczniowie i uczennice tej klasy brali udział w pierwszym spotkaniu projektowym. Ze względu na trwającą pandemię spotkanie z koordynatorką z Fundacji Emic p. Sylwią Antonowicz odbyło się w formie zdalnej. Młodzież zapoznała się z głównymi założeniami programu oraz zadaniami, które wkrótce będzie realizować. Dowiedziała się także, jak pracować metodą projektu.

Odbyło się również pierwsze „robocze” spotkanie, na którym młodzież zastanawiała się nad tematem projektu oraz sposobami podziału i realizacji poszczególnych zadań. Na marzec zostały zaplanowane warsztaty edukacyjne z przedstawicielką Fundacji Emic.

    Program „Przyjazna szkoła” zakończy się w czerwcu. Wtedy każda z biorących udział w programie szkół zaprezentuje efekty swoich projektów na wspólnym seminarium.

 Drugie spotkanie projektowe

11 kwietnia w klasie 5d, która bierze udział w programie dla szkół pod nazwą Przyjazna Szkoła, odbyło się kolejne już spotkanie z przedstawicielką Fundacji Emic p. Sylwią Antonowicz. Tym razem spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których uczniowie i uczennice starali się poznać i zrozumieć losy rodzin migrantów, ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy w bezpiecznym dla nich kraju. Warsztaty prowadzone w formie gry edukacyjnej pozwoliły na uzyskanie wielu cennych informacji o trudnych losach ludzi, którzy zmuszeni są do opuszczenia swoich domów i krajów, by ratować życie. Podczas rozgrywki uczniowie i uczennice mogli doświadczyć, jak niezmiernie trudno jest podjąć właściwe decyzje w krótkim czasie i jakie mogą być ich konsekwencje dla poszczególnych członków rodziny. Poznali również podstawowe definicje z obszaru edukacji migracyjnej i różnokulturowej.

 

 Emic221 Emic222n

Emic223 Emic225

 Emic224

 

KSIĄŻKA KUCHARSKA I KOTLECIKI PO KIJOWSKU W NASZEJ KUCHNI 

Klasa 5d w ramach programu "Przyjazna szkoła" Fundacji Emic zrealizowała miniakcję tematyczną. Uczestnicy przygotowali książkę kucharską z przepisami kuchni ukraińskiej. Panie ze szkolnej kuchni zgodziły się ugotować obiad na podstawie wybranych z książki przepisów. 27 kwietnia w szkolnej stołówce uczniowie i nauczyciele mieli okazję spróbować barszczu ukraińskiego i kotlecików po kijowsku. Wiele osób pozytywnie oceniło przygotowane potrawy ukraińskie. Uczniowie i uczennice z grupy projektowej zapraszają do zapoznania się z propozycjami innych dań zawartymi w przygotowanej książce kucharskiej.

Książka będzie dostępna  dla wszystkich zainteresowanych w szkolnej bibliotece.

przyjaznazakonczenie221 przyjaznazakonczenie222 przyjaznazakonczenie223

przyjaznazakonczenie224 przyjaznazakonczenie225 przyjaznazakonczenie226

przyjaznazakonczenie227

 

 

„PRZYJAZNA SZKOŁA”  ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2019/ 2020 nasza szkoła wzięła udział w programie „Przyjazna Szkoła” Fundacji EMIC.

Celem projektu było zachęcenie społeczności szkolnej do poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa, uświadomienie uczestnikom programu ich roli w integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze społecznością szkolną, kształtowanie postaw otwartych na inność czy różnorodność kulturową oraz zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego. 

Zaangażowanie szkoły polegało na:

  • zaprezentowaniu kadrze pedagogicznej, celów i założeń programu w oparciu o prezentację przygotowaną przez Fundację Emic;
  • udziale w dwóch warsztatach organizowanych przez Fundację Emic na terenie szkoły (dla Grupy projektowej);
  • realizacji dwóch lekcji na podstawie scenariuszy przekazanych drogą elektroniczną przez Fundację Emic (kadra pedagogiczna);
  • realizacji dwóch akcji tematycznych (Koordynatorzy wraz z Grupą projektową);
  • udziale w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację Emic (Koordynatorzy wraz z trójką uczniów i uczennic wybranych z Grupy projektowej);
  • pracy nad własnym projektem uczniowskim, mającym na celu integrację społeczności szkolnej (stworzenie projektu uczniowskiego i jego realizacja - Koordynatorzy, Grupa projektowa);
  • przygotowaniu ewaluacji realizowanych działań i przekazania przez Koordynatorów raportu podsumowującego.

przyjaznaszkola6 przyjaznaszkola5

przyjaznaszkola4 przyjaznaszkola3

 

 

Prezentacja pt. "Różnokulturowa szkoła" uczniów klasy 7 w ramach projektu "Przyjazna szkoła".

ps