Wrzesień 2022

logoLP

We wrześniu sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości wykorzystany był na następujących zajęciach i imprezach: