Dyrektor: Iwona Cieślak 

Wicedyrektorzy: Magdalena Dawidowicz, Elżbieta Hasse 

 W roku szkolnym 2023/2024 dyrektor szkoły Iwona Cieślak przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15.30 - 16. 30;

wicedyrektor Magdalena Dawidowicz w poniedziałki w godz. 15.30- 16.30;

wicedyrektor Elżbieta Hasse w piątki w godz. 13.45 -14.45;