Dyrektor: Iwona Cieślak 

Wicedyrektorzy: Magdalena Dawidowicz, Elżbieta Hasse 

W roku szkolnym 2021/2022 dyrektor szkoły przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15 - 16.

Dyrekcja szkoły zaprasza również do kontaktu telefonicznego każdego dnia w godzinach 8.00 - 15.00.

W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość umówienia się na spotkanie.