Aktywna Tablica

Program  „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
•Łączny koszt pomocy dydaktycznych ujęty we wniosku złożonym przez SP10 w Toruniu: 43 750 zł
•Wkład własny (Gmina Miasta Toruń): 8 750 zł
•Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu „Aktywna tablica”: 35 000 zł

zdjęcie 1

Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu po raz drugi uczestniczy w rządowym  programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
Dzięki wsparciu finansowemu w 2022 r. zakupiono nowy sprzęt, dzięki któremu podwyższona zostanie jakość działań dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystujących technologie komputerowe.
W ramach projektu będą utworzone stanowiska do terapii eeg biofeedback, treningu słuchowego (Brain-Boy Universal wykorzystywany w Metodzie Warnkego) oraz wykorzystane będzie specjalistyczne oprogramowanie m.in. do terapii logopedycznej - zakupione również w ramach programu "Aktywna tablica".

zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4

 

Specjalistyczne programy komputerowe zakupione ze środków programu  „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 uatrakcyjniają zajęcia terapeutyczne prowadzone dla uczniów naszej szkoły.

Dzieci angażują się w pracęm, a dzięki ich aktywnemu udziałowi proces terapeutyczny zyskuje na efektywności.

aktywnatablica231 aktywnatablica232