szkola21 1

 

Zapraszamy Mieszkańców naszego miasta do korzystania z boisk i placu zabaw znajdujących się na terenie szkoły. Z obiektów można korzystać we wszystkie dni tygodnia.

-- 
Iwona Cieślak
dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Toruniu

Waloryzacja stawek za wynajem boisk od 1.04.2023 r.

Zarządzenie nr 376/2022 Prezydenta Miasta Torunia z dnia  2 listopada 2022 r. w sprawie zasad udostępniania przez
jednostki oświatowe boisk wielofunkcyjnych Orlik oraz ustalenia stawek czynszu za udostępnianie tych  boisk