OBCHODY ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA NA SPORTOWO

     W ostatnią sobotę kwietnia uczniowie, absolwenci, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu wzięli udział w międzyszkolnym rodzinnym biegu rekreacyjnym z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

    Bieg, w coraz liczniejszej obsadzie, odbył się dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, niezawodnej Radzie Okręgu Jakubskie - Mokre oraz Rodzicom i Nauczycielom promującym to ważne wydarzenie.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i liczymy na dalszą owocną współpracę. Już dzisiaj zapraszamy do naszego pięknego parku "Glazja" na bieg z okazji Dnia Dziecka  27 maja 2023 r.

bieg majowy231 bieg majowy232